jump to navigation

Päevik

Euroopa nädala sündmuste päevik

Kevadnädal 2013

Mai

3. mai

Ajalooklassis oli avatud Euroopa teemaline näitus. Välja oli pandud raamatud, kaardid, infovoldikud. Näituselt leidis infot meie parlamendisaadikute kohta, samuti ka terve Euroopa Liidu kohta.

Euroopa näitus

4. mai

Audru Keskkooli õpilased käisid 4.mail Jõõpre vanadekodus talgupäeval. Aitasime riisuda muruplatse, korrastada lillepeenraid, värvida aiapinke.Talgutele tulid ka mõned meie kooli juba lõpetanud õpilased. 2. ja 3. klassi tüdrukud esinesid väikese eeskavaga, mille oli neile ette valmistanud õpetaja Silvi Tolmats. Koos söödi talgusuppi ning kõik tundsid rõõmu ilusast ilmast ja heast seltskonnast. Toreda ettevõtmise korraldas õpetaja Aniita Uibu, kes on mitmel aastal lastega

Jõõpres talgupäeval käinud. Tööde tegemist toetasid Audru lillepood ja kauplus K-RAUTA.

Talgud

Aitäh kõigile osalistele! Pilte on võimalik näha SIIN

7. mai

Kolmandal mail alustasid VIII klasside õpilased plakatite tegemist. Teemaks oli eakate ja noorte koostöö ning üksteisemõistmine. See oli jätkuks 9. klasside kohtumistele ja sellele järgnenud arutelule püsiväärtuste säilitamise vajadusest. 8.-a klassi õpilased otsisid tsitaate ja vanasõnu, mis puudutasid antud teemat. Töö oli neile huvitav ja nii joonistused kui märksõnad tulid välja vahvad.

Fotosid parimast tööst võite näha SIIN

8. mai

Toimus IX b klassi Euroopa teemaliste arvutimängude võistlus. Tublimad mängus „Reis ümber Euroopa“ olid Roger ja Katrin. Võib öelda, et mäng tundus neile vähe innustav, kuid nad pidasid vapralt vastu. Mitu korda tekkis poleemika mängureeglite ja õigete vastuste üle. Vaidlemine oli päris innustav.

 

Arvutiklass Euroopa mängud3 Arvutiklass Euroopa mängud2 Arvutiklass Euroopa mängud 1

 

9.mai

9. mail toimus algklasside asfaldijoonistuspäev, sellega tähistasid algklassid Euroopa päeva. Ilm oli ilus ning tuju oli hea. Parimad said auhinnad.

 

10.mai

10. mail oli meil külas Audru vallavanem Siim Suursild. Loengul VII-IX klassini rääkis ta Audru valla projektidest, mis on ellu viidud Euroopa abiga. Audru vald on saanud uue joogivee süsteemi, meie kooli juures on ilus staadion. Vallavanem tutvustas ka tulevikuplaane. Selle üritusega on meie kevadnädal selleks aastaks lõppenud. Loodame, et see ei jää viimaseks.

DSCN1124 DSCN1123

Aprill

25. aprill

Toimus uurimistööde konverents Pärnus. Meie kooli esindasid Ingrid Heinsaar ja Elina Villiste uurimistöö ,,Ojaku puhke- ja koolituskeskus’’ ning Carina Pikkor ,,Mark Soosaar – filmimees, demokraat ja loodussõber’’. Kõik VIII-klassi õpilased esinesid väga hästi ja nende esitlused olid ilusad.

Mark Soosaar ja Carin Pikkor

29. aprill

Meie külaliseks oli õpetaja Pilvi Leesment, kes avas ka meie kevadnädala kevadised sündmused. Selle aasta kevadnädala märksõnadeks on olnud ja on integratsioon eakate ja noorte vahel. Eakatele tähelepanu pööramine ehitab silla erinevate generatsioonide vahel, et kultuur ja traditsioonid säiliksid. Hetkel on maailmas umbes 600 miljonit eakat ja 2025. aastaks see arv kahekordistub.

Õpetaja Pilvi Leesment on praegu pensionil, kuid säilitab elava huvi kõige toimuva vastu. Ta õpib Väärikate Ülikoolis ja peab ka praegu haridust ning haritust väga oluliseks. Kohtumine oli paeluv ning õpilasi köitis möödunu. Arutluse käigus leiti, et vanasõna ,,hallpead austa, kulupead kummarda’’ on aktuaalne tänapäevalgi.

Pilvi ja lapsed 2 Pilvi ja lapsed 1 Pilvi ja lapsed 3

Märts

4. märts

Ajalooklassis oli avatud näitus ,,Aastatuhande arengu eesmärgid’’. Välja pandi raamatud, infovoldikud ja kaardid. See näitus aitas XII ja IX klassi õpilastel valmistuda riigieksamiks ja teistele oli ta teadmiste saamiseks.

Maailma arengu eesmärgid näitus

Veebruar

22. veebruar

Toimus Vabariigi Aastapäevale pühendatud aktus. XII klass kirjutas arutelu teemal ,,Vabadussõja rõõmud ja mured’’.

Vabariigi aastapäev kooli kodulehelt pätsatud

Jaanuar

27. jaanuar

Meie külaliseks oli Varje Ojamets Tarbijakaitsest, kes rääkis tarbimisest, ökoloogilisest jalajäljest ja loodushoiust. Kohtumisel olid XII klassi õpilased, kellel tekkisid sellel teemal mitmed küsimused.

Arutelus, mille õpilased kirjutasid peale loengut, leiti, et inimese ja looduse vahelised suhted vajavad kiiret reguleerimist. Nenditi, et inimene pole loodusest võimsam ning peab arvestama keskkonnaga, kus ta elab.

Detsember

10. detsember

Meie kooli XII klassi õpilased käisid külas Jõõpre vanuritel. Koos sõime kooki, õpilased lugesid luuletusi. Kuupäev sai valitud eesmärgiga Jõõpre vanuritekodu varakult kauniks teha. Vanuritel oli väga hea meel, sest meie lapsed on neile head sõbrad, kes toovad igapäevaellu vaheldust.

XII ja IX klassi õpilaste ühiskonnateemalise filminädal. Vaadati filme „Itaalia kirurg“, „Kuhu päike ei paista“ ja „Gandhi jälgedes“. Filmid meeldisid ja õpilased koostasid hiljem kirjaliku arutelu.

Kevadnädal 2012

Algas uus õppeaasta ja tore on see, et meie kool sai UNESCO ühendkooliks. Selle nimetuse saamiseks tegime eelmisel õppeaastal palju tööd ja toredaid üritusi.

Juuni

1. juunil oli lastekaitse päev. Koolis toimusid vahvad üritused.

Mai

05. mail oli ,,Teeme ära!’’. Käisime Jõõpre vanuritekodus. Koristasime maja ümbrust, istutasime lilli, lõpetasime seinamaalingud ja sõime ühiselt lõunat. Täname SELVERit ja Audru lillepoodi.

VAATA ROHKEM PILTE SIIT

07-11 maini toimus algklassides Euroopa teemaliste internetimängude võistlus. Mängud on üleval meie blogis.

08. mail tähistasime Teise Maailmasõja ohvrite mälestuspäeva. XII-klassi õpilased vaatasid kroonikafilme ja kirjutasid kirjaliku arutelu teemal ,,Kes oli süüdi Teise Maailmasõja puhkemises?’’.

08-09 maini olid meil külas õpilased Grobina sõpruskoolist.

11. mail oli meil Kevadnädala raames külas Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam. Ta rääkis Euroopa parlamendist ja saadiku ülesannetest. Tegu oli väga huvitava ning elava loenguga.

Aprill

Aprilli algul oli meie füüsika klassis näitus teemal ,,Naised ja tüdrukud arengumaades: aastatuhande arengueesmärgi poole’’.

22. aprillil toimus pagulusseisundi konventsiooni jõustumise päev, mille raames IX-klassi õpilased vaatasid filmi ,,Võõras’’.

Räägiti pagulusteemadest ja sellega kaasnevatest probleemidest. Xi-klassi õpilased vaatasid filmi ,,Jumalad tsaari ja isamaa eest’’.

Märts

02. märtsil oli meil külas riigikogu saadik Väino Linde. Tema ettekande teemaks oli Eesti ja maailma organisatsioonid.

11. märtsil oli koolis Islami töötuba. Meie külaline Kristi Ocba kohtus keskkooli ja VII-klassi õpilastega. Saadi teada Islami usust, probleemidest ja Kristi vastas väga paljudele noori huvitavatele küsimustele. Vahva oli araabia tähtedega nimede kirjutamine.

Märtsi lõpus tähistatakse Maa tundi. 30. märtsil arvutasid keskkooliõpilaed ökoloogilist jalajälge. XII-klass koostas kirjaliku arutelu teemal ,,Globaliseerumine ja ökoloogia tänapäeva maailmas’’.

Veebruar

02. veebruaril tähistasime Tartu rahu päeva. Vaatasime filmi ,,Noored kotkad’’.

14. veebruaril käisime külas Jõõpre vanuritel ja soovisime neile ilusat sõbrapäeva. Ühtlasi tähistasime neil ka peatselt saabuvat vabariigi aastapäeva. Õpilased lugesid luuletusi ja õpetaja Uibu jutustas ajaloost. SELVER tervitas vanureid kahe suure koogiga. Õhkkond oli tore.

21. veebruaril oli koolis emakeelepäev, kus esines Ingrid Rüütel ettekandega.

23. veebruaril oli koolis pidulik aktus. Meie külaliseks oli Pärnu ettevõtja Heidi Künnapas.

Jaanuar

19-21. jaanuarini olid meie õpilased Strassbourgis ja tutvusid Euroopa Parlamendiga. Sõidu võitsid nad Euroscola võistlusel.

27. jaanuaril meenutatakse holokausti ohvreid. XII-klassis toimus arutelu sõjast ning genotsiidist. Ühiselt vaadati kroonikafilmi. Arutluse tulemusel jõudsime järeldusele, et inimõiguste vastased kuriteod ei aegu ja ajalugu tuleks mäletada, et see ei korduks.

Detsember

10. detsembril oli inimõiguste päev. VIII ja IX klassi õpilastele toimus tund inimõiguste stendi juures ning hiljem toimus klassides diskussioon. IX klass vaatas ka filmi ,,Ghandhi jälgedes’’.

20. detsembril käisime külas Jõõpre vanurite kodus. Koolis toimus korjandus, millest saadud rahaga ostsime kingitusi. Aitasime kaunistada maja ja esinesime vanuritele. Kõigil oli väga hea meel ning loodame aidata vanureid ka edaspidi.

November

7. novembril toimus filmipäev, kus XI ja XII klass vaatas filme ,,Palveta kurjus tagasi põrgusse’’.

11-15. novembrini oli meie kooli esindus Strassbourgis Euromedscolal. Kohtusime erinevate maade lastega. Sõpru leiti isegi Põhja-Aafrika noorte seast. Toredaid muljeid jagati klassikaaslastega.

Vaata rohkem pilte veebialbumist

All foto, mille saatsime Euromedscola esindusgruppide tutvustusesitlusele.

Fotol vasakult: Taavi Kunto, Katri Teever, Maria Merila, Riina Intsar, Kristo Koert

20. novembril tähistasid algklassid ülemaailmset lastepäeva. Vaadati filme ,,Meena tööle ja koju’’ ning ,,Kui me olime tiigrid’’.

22. novembril olid meil külas vabatahtlikud Arengukoostöö Ümarlauast. Kohtuti põhikooli ja keskkooli õpilastega ning räägiti vabatahtlike tegevusest.

23. novembril vaatas IX klass filmi ,,Kui kuu ei paista’’. Novembris on rahvusvaheline naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päev. Klassis toimus ka arutelu filmis käsitletud teemadel.

25. novembril tähistasime kodanikupäeva. Toimus pidulik aktus mille korraldasid XI ja XII-klassi õpilased. Nad näitasid isetehtud filme vabatahtlikust tegevusest Jõõpre vanurite kodus.

Oktoober

5. oktoobril tähistasime koolis õpetajate päeva. Tunde andsid XII ja XI-klassi õpilased. Sellega tähistasime ülemaailmset õpetajate päeva.

Rahvusvahelise vaesuse likvideerimise päeva pidasime lühifilmide kogumiku vaatamisega XI ja XII klassis. Kaheksa maailmakuulsat režissööri on teinud suurepärase filmi “8”. Selles räägitakse ÜRO aastatuhande arengueesmärkide täitmisest kunstikeeles. Suurepärased filmid, mis meeldisid õpilastele väga.

Samuti tähistasime rahvusvahelist eakate päeva ja selle tulemusena toimusid vabatahtlikud tööpäevad Jõõpre vanadekodus.


Oleme Jõõpre vanadekodu elanikele sõpradeks juba kaks aastat. Mida tegime kahe tööpäevaga:

Suur tänu meie abistajatele Rautakesko AS ja AS Selverile.Vanurid said toreda laua, toolid ja päikesevarjud õues oleva puhkenurga tarvis. Selver aitas vabatahtlikke toidukraamiga.

Aitäh XI-klassi juhatajale Sirje Aijale.

September

Septembrikuus tähistasime ülemaailmset demokraatia päeva ja ülemaailmset rahupäeva. IX ja XII klassi õpilased vaatasid filmi “Gandhi jälgedes” ja toimusid arutelud.
IX klass vaatas filmi “Valige mind” ja kirjutas arutelu demokraatiast.

Kevadnädal 2011

Igal aastal käib Audru Keskkoolis aasta läbi esinejaid ja toimuvad sündmused, mis on tihedalt seotud Kevadnädala teemaga.

Mai – Juuni

2. mail avasime Kevadnädala, mis on kujunenud meile kokkuvõtete ajaks.

Toimus luulevõistlus “Kevad Euroopas,” parimad said autasud. Vaata rohkem pilte.

Valmistasime stendid Euroopa Liidu ja UNESCO arengueesmärkide kohta

6.05 külastas meid Euroopa parlamendisaadik Ivari Padar, kes rääkis Euroopa Liidust.

7.05 käisime aitamas Jõõpre vanadekodus talgupäeva läbi viia. Pikemalt saab lugeda selle kohta Teeme ära ametlikult kodulehelt talgulugude alt (otselink)

Vaata ka pildialbumit

9.-13.05 olid filmipäevad alg- ja põhikoolis: “Kui me olime Tiigrid”, “Aafrika noorte dokumentaal”ja “Meena tööle ja kooli”

9.05 oli filmipäev ka X-XI klassis. Vaatasime filmi “Põlevad piirid” ja tähistasime sellega  II maailmasõja ohvrite mälestuspäeva.

19.05 tutvustasid XI klassi õpilased algklassidele Euroopa Liitu ja jagasid infomaterjale. Parimad õpilased said autasustatud aktiivse tegevuse eest.

31.05 toimus koolis luuremängu päev. Sellest võtsid osa V-VIII klasside õpilased, kes lahendasid kontrollpunktides erinevaid ülesandeid. Üritus oli huvitav ja tähistasime lastekaitse- ning peredepäeva. Vaata pilte siit.

8.-9.06 võtsid X klassi õpilased osa uurimistööde konverentsist Noarootsis.

Aprill

Kiire aeg, kus kaitsti uurimistöid. Parimate töödena läksid A.Mölderi ja M.Mango tööd vabariiklikule võistlusele.
A.Mölderi töö räägib vähemusrahvastest mittetulundusühingu Jaroslavna tegevusest Pärnus.

Aprillis tähistasime ka maailma kirjanduspäeva.

Märts

4.03 esines loenguga Pärnu ettevõtja Andrei Korobeinik. Teemaks oli Internet ja ohutus Internetis. Kuulajad olid IX-XII klassist ja esitati palju küsimusi

18.03 oli filmi vaatamise päev. Film ”Kui kuu ei paista”, film räägib inimkaubandusest ja vaesusest. IX, X, ja XII klassi arvates oli see film väga põnev.

21.03 võtsid meie õpilased osa Tallinna Ülikooli uuringust, mis puudutas õppematerjale Euroopa Liidu teemal.

23.03 külastasid meie kooli õpilased Paikuse Politseikooli. Esinejateks seal olis V. Punga ja K.Simson. Meie kooli õpilastega olid veel kaasas Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased. Tulevased politseinikud tutvustasid koolihoonet ja rääkisid igapäevaelust politseikoolis. Tore ettevõtmine.

Märtsi üritustega tähistasime naistepäeva,  rassismi vastu võitlemise päeva ja orjuse ohvrite ja orjakaubanduse mälestuspäeva.

Veebruar

14 – 18.02 tähistasime oma koolis sõbrapäeva. Koolis toimus rida huvitavaid sündmusi.

15.02 Käisime külas oma sõpradel Jõõpre vanadekodus. Meie kokkade küpsetatud kringel maitses hästi.

Vestlusringis rääkis õpetaja Anita Uibu Eesti Vabariigi iseseisvumisest, sest külaskäiguga tervitasime vanureid vabariigi aastapäeva puhul. Keskkooli õpilased lugesid luuletusi.

Vanadekodu elanikud said ka algklassi õpilaste tehtud kaardid. VAATA KOGU PILDIALBUMIT

17.02 olid meie külalised NATO ühingust Kadri Simson, Victoria Punga ja leitnant Arvo Jõesalu. Oli huvitav ja informatiivne loeng.

23.02 oli meil külas Pärnu Politseist Mehis Mets, kes rääkis sisejulgeolekust.

25.02 külastas meie kooli Mark Soosaar, kes rääkis Eesti poliitikast ja energiajulgeolekust. M.Soosaar on huvitav ja mitmekülgne esineja.

Veebruari  üritustega tähistasime rahvusvahelist orjuse lõpetamise päeva. Koolis toimus Ajaloonädal.

Jaanuar

Jaanuaris olid teemadeks pagulus ja demokraatia.

14.01 Vaatas XII klass filmi ”Võõras”. Hiljem kirjutasid XII klassi õpilased arutelu paguluse teemal. Film räägib Eesti neiu elust Aafrikas ja aafriklasest pagulase elust Eestis.

21.01 vaatas IX klass filmi ”Jõuluvana töötuba”. Film räägib laste tööjõu kasutamisest. Arutati järgmisi teemasid:

27.01 tähistasime Holokausti päeva. Vaatasime filme II maailmasõja sündmustest ja toimus arutelu õpilaste seas.

Detsember

X ja XII klassi õpilased vaatasid filme ”Inglise kirurg” ja ”Tahan saada bossiks”. Peale filmide vaatamist toimusid arutelud.

Novembri lõpul käisime külas Jõõpre vanadekodus. Tekkis isu korjata raha jõulukaunistuste ostmiseks vanadekodule, jõulukorjandusega tegelesid X ja XI klasside õpilased ja saadud raha eest osteti vanadekodule elektriküünlaid ja muid jõuludeks sobivaid kaunistusi.  Algklasside õpilased joonistasid igale vanurile kaardi ja iga tuba vanadekodus sai jõuluingli. VAATA PILTE korjandusest.

20. detsembril külastasime Jõõpre vanadekodu ja soovisime neile kauneid jõulupühi. VIa klassi õpilased esitasid jõulunäidendi ja koos istuti laua ümber ning söödi kooki ja piparkooke.

Kokkuvõtteks võib öelda, et meie õpilased ja õpetajad on olnud väga tublid. Jõudu ja pealehakkamist uuel aastal.

November

22-29.11 toimus meie koolis kodanikunädal, mis on pühendatud pluralismile ja tolerantsusele ühiskonnas.

22.11 olid  meie külalisesinejateks Johanna Helin Ja Maari Ross J.Tõnissoni Instituudist. Maari rääkis meile Islamist ja oma Afganistaani reisi muljetest.

25.11 viis XII klassi ühiskonnaõpetuse tunni läbi Pärnu maavanem A.Metsoja. Oli huvitav vestlusring, kus lahati aktuaalseid probleeme. Kell 10.30 avas maavanem seina, mis on valmis tehtud projekti “Mind Your Rights” raames. Eesti poolt organiseeris projekti MTÜ Head Est ja koordineeris Epp Adler. Avamine oli tore ja lõbus, sõna võtsid ka Audru KK direktor Kersti Rohtmets ja X klassi õpilased Karina Kanarbik ning Maria Merila. Koolis juhendasid projekti õpetajad Aniita Uibu ja Raul Kirss.

9. klassi õpilased alustasid selle projektiga aasta tagasi ja jõudsid vabariigi parimate hulka. Joonistada aitasid X, XI ja XII klassi õpilased. Projekti eesmärgiks oli ja on Euroopa Inimõiguste Harta põhimõtetega tutvumine, tundmaõppimine, see projekt avardas õpilaste silmaringi ja aitas kujundada tolerantset maailmavaadet.

29.11 külastasid meie X ja XI klassi õpilased Jõõpre vanadekodu. Külakostiks viidi ristsõnu, kirjandust euro tuleku kohta, võtmehoidjaid ja palju muud. Kohtumine vanuritega hooldekodus näitas õpilastele, kuivõrd vajalik on suhtlus noorte ja vanade vahel. See andis õpilastele idee korraldada jõulukorjandus hooldekodu heaks.

Valmis XI klassi õpilaste film “Rikkus ja vaesus”

Oktoober

Oktoobris oli eurole pühendatud nädal.

XII klass arutles teemal ”Kas euro toob õnne ?” Leiti nii positiivseid kui ka negatiivseid ilminguid.

September

Septembri lõpus tutvusime ÜRO ajalooga, tegevuse ja tähtpäevadega.

Kooli füüsikaklassis oli näitus teemal ” Aastatuhande arengu eesmärgid”

Külas käisid Riigikogu saadikud Mailis Reps ja Enn Eesmaa, kes rääkisid haridusprobleemidest Eestis.

Euroopa nädala sündmuste päevik

Kevadnädal 2010

20. mai

Täna käisime Jõõpre vanadekodus. Kaks nädalat on korjanud Kevadnädala meeskond raha. Jõõpre vanadekodu elanikel osteti lillede taimi ja seemneid, et nad saaksid rajada lillepeenraid maja ümber. See oli nende suur soov. Meid oodati rõõmuga ja vestlustes möödus aeg väga ruttu. Praegune üheksas ja tulevane kümnes klass võtab vanadekodu oma prioriteediks. Vajavad ju vanurid uusi mõtteid ja suhtluspartnereid. Koostöö jätkub sügisest.

Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=inRSYwh5BYg

17. mai

Täna autasustati Kevadnädala tublimaid. Kevadnädala korraldajameeskond sai autasuks raamatuid. Joonistusvõistluse võitjatele jagati mälestusmeeneid. Tublimad luuletajad said lugemisvara.
Täna Pärnu Maavalitsusest Kersti Liivat, kelle toetusel õnnestus nii paljudel lastel saada tore ja huvitav raamat.

11. mai

Eelmisel nädalal joonistasid põhikooli õpilased erinevatel päevadel kevadnädala teemadel. Täna aitasid 9.a klassi õpilased neid töid üles riputada ja kolmandat korrust kaunistada.

Parimaid autasustame esmaspäeval, 17. mail.

Kõik osavõtjad olid väga tublid!

10. mai

Minu Euroopa

Euroopanädal algas täna,
nüüd on luuletada vaja.
Homme joonistame ka
nii Euroopast teada saan.

Märt Tammearu IIa kl

Minu kodu Euroopas

Sinilipul valged ringid
lehvib tuules ei ta tingi
Appi tõttab, kus on vaja
euroliit me abistaja.

Kristjan Rubin II a kl

3.mail kuulutasime välja luulevõistluse algklassidele. 17. mai pidulikul aktusel savad parimad oma luuletused esitada.

Tublid olite!

7. mai

Ümarlaud- Rikkus, vaesus, tõrjutus.
Külalised:

Riigikogu saadik Mark Soosaar
Audru vallavanem Margus Joonas
MTÜ Laukamari juhataja Ardo Lünekund

Arutluses osalesid veel Kevadnädala meeskond, IX ja X klassi esindajad.
Räägiti rikkusest, vaesusest, tõrjutusest ning noorte osast valla arengus.

Loe ka Pärnu Postimehes avaldatud artiklit ümarlaua kohta

Oli väga tegus ümarlaud. Kõik said öelda oma arvamuse. Tulevikus teeme veelgi!

6. mai

Arutelu toimus IX klassis. Mida arvati?

Riikus, vaesus, tõrjutus 10. klassi võidupilt

Suur tänu Kadri Simsonile.

Taani saatkonnas tegi suursaadik ettekande Taani arenguabist vaestele riikidele. Õpilased tutvusid saatkonna hoonega ja said ülevaate Taani ajaloost. Oli väga tore päev.

5. mai

Lõuna ajal tuli meile külla Euroopa Parlamendi saadik Katrin Saks. Tema loeng-arutelu rikkusest ja vaesusest. Täpsemalt arutlesime Eesti majanduslikku ja poliitilist olukorda.  Mõned küsimused tekitasid tormilise arutelu ja püüti kujundada tuleviku visiooni.

5. mai

5. mail toimus Audru Keskkoolis Cashflow üritus, mille eesmärgiks oli õpilastele tutvustada rahanduslikku maailma. Ürituse käigus tutvustati võimalusi enda rahandusliku intelligentsuse arendamiseks.Edasi prooviti kätt mängul nimega Cashflow. Mängu käigus said õpilased teada, kui suur on nende finantsvõimekus.
Ürituse korraldasid Sander Rits ja Kristjan Sild.
Läbiviijateks olid:  Sulev Pikker, Rich Dad Company liige ja Aigar Holm, üks Pärnu Cashflow klubi asutajatest.

4. mai

Kevadnädala meeskond alustas ülekoolilist kampaaniat “Aita nõrgemat”. Meie eesmärgiks on osta kingitus Jõõpre vanadekodule. Vanurid tahavad rajada iluaeda ja palusid kinkida lilletaimi ja -sibulaid. Ilusa korjanduskastiga liiguvad koolis Mari-Liis Rehe ja Irma Liiv. Ootame aktiivset toetust kooliperelt.

3. mai

 Täna oli kevadnädala avamine, et haarata tervet kooli osalema kevadnädala tegevuses, tegime avaürituse 1-4. klassi õpilastele. Hendrik tutvustas Euroopa liikmesriike jagades iga riigi kohta infot. Vaadati videot 9a. klassi inimõiguste alasest projektist. Sander Rits luges ilusaid kevadeteemalisi luuletusi. Tuletati meelde 2009. aasta kevadnädalat.

Vaata filmi ka sina:

26. veebruar

Meie koolis oli Sven Mikser. Rigikogu saadikuna on ta hästi kursis Eesti ja Nato probleemidega. 90 minuti jooksul jagas Sven Mikser oma teadmisi XII klassiga, kus toimus ka arutelu Eesti julgeoleku teemal.

Sven Mikser

23.veebruar

Vabariigi aastapäeva tähistasime 23. veebruaril, meie külaliseks oli Mark Soosaar. Säästlik eluviis, loodusvarad ja kodaniku aktiivsus olid Riigikogu saadiku mõtted.

Mark Soosaar

25. november

Meie koolis oli Humana töötaja Tiina, kes viis läbi inimõigustealase ürituse IXa  klassis. Toredad mängud ja arutlused meeldisid õpilastele.
Suur tänu Humanale toetuse eest.
Saime paberit ja joonistusmaterjale ning lõpetada inimõigustealase projekti.

20. november

Kohtusime kooli vilistlase Silver Pauriga. Silver töötab pärnu Maakohtus. Vabal ajal aitab ta koos juristidest sõpradega inimesi. Noored juristid nõustavad abipalujaid tasuta juriidilistes küsimustes. Vestlusringis 12. klassis räägiti:

– rikkusest ja vaesusest
– Eesti elu kitsaskohtadest
– abivalmidusest ja aususest

Tore oli.  Suur tänu Silverile.

Kevadnädal 2009

30. aprill

Kevadnädala pidulik avamine

Neljapäeval, 30. aprillil käis meie Kevadpäevi avamas Vabariigi President Arnold Rüütel, kes rääkis meile Eesti teekonnast iseseisvumiseni – poliitilistest pööretest ja enda tegevusest 20 aastat tagasi, mis viisid demokraatliku Eesti Vabariigi taasloomiseni.

Suur tänu härra Rüütlile hariva ja silmaringi avardava loengu eest!

A. Rüütel Audru Keskkoolis
A. Rüütel Audru Keskkoolis

4. mai

Aktus algklassidele

Eesti Vabariigi presidentidest rääkis 11. klassi õpilane Laurits Puust. Euroopa Liitu tutvustas õpetaja Anita Uibu. Kõik algklasside õpetajad ja õpilased said Euroopa Liitu tutvustavaid raamatuid. Kahjuks vedas meid alt tehnika ja me teeme väikestele veel ühe ürituse.

Õp. Uibu algklassiõpilastele raamatuid jagamas

Õp. Uibu algklassiõpilastele raamatuid jagamas

5. mai

5. mail esines meie koolis ettekandega maavanem Toomas Kivimägi. Ta rääkis Pärnumaa olevikust, tulevikust ja noorte võimalustest kodukandis. Härra Kivimägi on suurepärane oraator ja ettekanne oli ülihuvitav. Suur tänu!

Toomas Kivimägi rääkimas Pärnumaa noorte võimalustest

Toomas Kivimägi rääkimas Pärnumaa noorte võimalustest

6. mail

… oli arutelude päev 9. klasside ühiskonnaõpetuse tunnis. Külaliseks oli Karlo Salu. Karlo võtab aktiivselt osa Avatud Noortekoja tööst ja ta rääkis meile mida nad on teinud ja kutsus meie õpilasi ühinema Noortekoja tööga.

Merlin Mango tegi uurimistöö Eassalu-Neitsi külaseltsi tegevusest ja teised õpilased said näha tema töö esitlust. Vestlusringis räägiti külaseltside ja -ühingute tähtsusest ning loodeti, et Eesti külaelu säilib ka 50 aasta pärast.

Õpilaste koostatud Euroopa stend fuajees

Õpilaste koostatud Euroopa stend fuajees

7. mail

… külastasid meid Victoria Punga ja Kadri Simson Eesti Nato Ühingust, kes rääkisid meile endistest ja praegustest rahuvalvemissioonidest Iraagis, Afganistanis, Kosovos ja Gruusias. Samuti teavitasid nad meid Eesti Kaitseväe hetke olukorrast ja tulevikuplaanidest. Noored esitasid entusiastlikult küsimusi, millele said põhjalikud vastused.

Kadri Simson ja Victoria Punga rääkimas noortele Natost

Kadri Simson ja Victoria Punga rääkimas noortele Natost

8. mail…

… toimus pidulik Kevadpäevad 2009 lõpetamine! Külas käis Riigikogu spiiker Ene Ergma, kes tegi inspireeriva ettekande teemal ”Astrofüüsikast kosmoseni” ning rääkis meile, miks Euroopa Kosmose Agentuuriga ühinemine on Eestile oluline. Pr. Ergma loeng oli väga nauditav ja pole kahtlustki, et kõik saalis viibinud said hulga targemaks.  Samuti külastas meid Audru Vallavanem Margus Joonas. Toimus tublimate autasustamine ja selle aastase Kevadpäevade kokkuvõte. Koos tõdeti, et Kevadpäevad on tore traditsioon, mida jätkatakse ka tulevikus!

Ene Ergma rääkimas noortele maailmast

Ene Ergma rääkimas noortele maailmast

Advertisements

Kommentaarid»

1. liina - 7. mai 2009

Kuulasime Eesti vabariigi president Arnold Rüütli kõnet ajaloost. järgmisel loengul kuulasime Victoria punga ja Kadri Simsoni, mida oli väga huvitav kuulata. Mulle meeldib Euroopa nädala juures see, et kooli külastavad külalised, kes räägivad midagi uut.

2. Annely - 7. mai 2009

Mulle väga meeldis Victoria Punga ja Kadri Simsoni loen, sai palju huvitavat teada ja otsustes, mida riik kaitseväe jaoks teinud on.

3. Siim Saks - 8. mai 2009

kõige normaalsem oli Ene Ergmaa kosmose jutt

4. Y - 8. mai 2009

Kõige ässem oli Ene Ergma jutt, et me ei tohi raisata maa resursse, sest me ei saa neid kuskilt juurde. Aga ka kõik teised olid väga nummid jutud.
Euroopa nädal oli väga lahe.

5. YxYxY - 8. mai 2009

Kõik üritused Euroopa nädalal olid lahedad.Eriti NATO jutt, sest seal oli räägitud Eesti kaitseväe tegevusest ja arengust.

6. Marite - 8. mai 2009

Euroopa nädal möödus väga huvitavalt, meie koolis käisid väga tähtsad ja huvitavad külalised, kes jagasid oma teadmisi.
Eriti meeldis mulle NATO ja Ene Ergma loeng.

7. Gertu Teor - 8. mai 2009

Kõige rohkem meeldis mulle Ene Ergma jutt kosmosest , see oli väga huvitav ;D

8. Sander Kobolt - 11. mai 2009

Väga Huvitav oli minu arust, kõige rohkem meeldis Ene Ergma sest ta jutustas oma asja väga huvitavalt 😀

9. Anti Loop - 11. mai 2009

Euroopa nädal oli üsna huvitav, mulle kõigerohkem meeldis loeng Nato ühingu kohta ja Ene Ergma alguse jutt kosmosest….

10. Mikk Heina - 11. mai 2009

Euroopa nädal oli suht kõva. Mulle kõige enam meeldis Ene Ergma esitlusviis ja tema suhtlus oskus. Ka teised külalise olid väga toreda ja huvitava jutuga.

11. Sander Rits - 11. mai 2009

Kõige enam meeldisid mulle Toomas Kivimäe ettekanne ja Ene Ergma tutvustus astroloogiast.
Oli aru saada ,et nende inimeste ettekanded olid huvitavamad kui teised.Ma ei laida ka teisi esinejaid.
Arvan et euroopanädal haris meid kõiki ja andis paljudele uue maailmavaate kuidas õigesti elada jne.
Loodan et euroopa nädal toimub ka järgnevatel aastatel, kuna sellest on kindlasti kasu.

12. Allvar Väli - 11. mai 2009

Päris tore nädal oli. Kõige huvitavam oli Toomas Kivimägi, sest ta rääkis hästi huvitavalt. Samuti oli ka Ene Ergmaal väga huvitav esitus.

13. Reimo Soon - 11. mai 2009

Väga tore nädal oli.Minu arust oli kõige huvitavam 7.mail Kadri Simsoni ja Victoria Punga loeng NATO-st ja eesti kaitseväelastest Iraagis ja Afganistanis. Muidugi oli Toomas Kivimägi loeng Pärnumaast ka väga tore,
aga kõige enam meeldis 8.mail Ene Ergma loeng kosmosest.

14. Rauno Liivrand - 12. mai 2009

Oli tore nädal.Suur kiitus õpetaja Aniita Uibule,kes selle korraldas. Sain palju uut ja huvitavat teada.Loodan,et järgmine aasta tuleb veelgi põnevam:D

15. Irma Liiv - 13. mai 2009

Mulle meeldis kõige rohkem Kadri Simson, kuna ta rääkis väga huvitavalt Eesti sõdurite elust Afganistaanis
Toomas Kivimäel oli ka väga palju erinevaid statistikaid ja huvitavaid fakte.
Võib rahule jääda, huvitavaid inimesi on alati hea kuulata.

16. Mirko Birk - 15. mai 2009

Mulle meeldis kõige rohkem Toomas Kivimäe ettekanne. Ta suutis selle tunni ajaga anda väga huvitavat infot Pärnumaa tulevikust. Oli näha, et inimene on oma ametialastel teadmistel tugev, mida ei saa paraku öelda kõigi meie poliitikute kohta. Lisaks meeldis mulle veel tema ettekande järjestus, teemad ei jooksnud äärmusest äärmusesse.
Ei ütle ühtegi halba sõna ka teiste külaliste ettekannete kohta. Ene Ergma´lt oleks võib-olla oodanud natuke rohkem poliitilist juttu aga see puhtalt minu arvamus.
Üldmulje oli Euroopa nädalast väga hea. Loodan, et selline asi toimub ka järgmisel aastal.

17. Kevadnädal 2011 « Audru noored Euroopasse - 27. juuni 2011

[…] Päevik […]


Vasta Kevadnädal 2011 « Audru noored Euroopasse-le Tühista vastus

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s

%d bloggers like this: